Ont-wikkelen blog

Op mijn Blogs plaats ik regelmatig inspirerende berichten. Kom er zo nu en dan eens langs!
ont-wikkelen.blogspot.com
mannenklank.blogspot.com
8-8-2012
Vaders- en zonen weekend

Ik merk dat de tijd waarin ik bewust met mijn 9-jarige zoon Mees tijd samen besteed aan 'mannen en jongens' zaken vaak beperkt is. Dit is voor mij de aanleiding om daar, in het weekend van 7, 8 en 9 september 2012, een speciaal moment voor te organiseren. Samen met een goede vriend (en vader van twee zonen) begeleiden we een weekend voor nog zo'n 10 andere vaders en hun zonen (tussen 6 en 12 jaar).

Tijdens dit weekend doen we allerlei activiteiten met elkaar die de band tussen vader en zoon versterken en de ontwikkelen van de jongens ondersteunen. We slapen in tenten op een natuurkampeerterrein, zijn veel buiten in de natuur, doen outdoor team activiteiten, maken vuur en muziek, delen mooie verhalen en zijn bewust bezig met gezonde voeding.

Meer info op de volgende site: mannenklank.blogspot.com
18 november 2011
workshop 'De kracht van je stem'

Op zaterdag 10 december verzorg ik, samen met operazangeres Anja Wilbrink, de workshop 'De kracht van je stem' in Eindhoven.

Wil je je stem wel eens voluit laten klinken? Merk je dat je niet altijd gehoord wordt? Ben je benieuwd naar de mogelijkheden en volheid van je eigen stem?

Over de kracht van de mannen- en vrouwenstem, expressie.

Meer info: mannenklank.blogspot.com
2 september 2011
Stem- en klankworkshops bij Horizon T&O

In het najaar ga ik voor Horizon Training & Opleiding stemworksops verzorgen in een aantal van hun trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en persoonlijk profileren. www.horizontraining.nl
31 augustus 2011
Mannenklank

Binnenkort vinden er weer workshops Mannenklank plaats in Leiden.

Mannenklank is een een muzikale manier om jezelf als man verder te ontwikkelen. Op de avonden zingen we, zoeken we onze eigen klank en leer je jezelf beter kennen. Het gaat dus niet om goed leren zingen, maar juist om jezelf en je eigen klank te laten horen.

Heb je interesse? stuur een mail aan mannenklank@druide-leren.nl
23 februari 2011
Hoe krijgt je als middenmanager lastige probleem op tafel bij een topmanager?

Hoe krijgt je als middenmanager lastige probleem op tafel bij een topmanager?

Wat wil een topmanager? Vooral geen gedoe, of in ieder geval niet meer gedoe dan er al is. Dus als een middenmanager met een probleem komt is de eerste neiging om het probleem zo snel mogelijk van tafel te krijgen...

Lees verder op ont-wikkelen.blogspot.com
Stap van projectleider naar unit manager.

Voor een organisatie die grote vakbeurzen en evenementen organiseert heb ik een manager begeleid die net de stap heeft gemaakt van projectleider van een aantal beurzen naar unit manager. Tijdens de bijeenkomsten stonden praktijkvragen die op dat moment speelden centraal. Ter ondersteuning heeft de deelnemer een Insights Discovery profiel gemaakt en hebben we een dagdeel geoefend samen met een trainingsacteur. Zo hebben we steeds de verbinding gemaakt tussen de praktijkvragen die zij als leidinggevende had en de dieperliggende patronen en persoonlijke thema’s die zij daarbij tegenkwam. Door de begeleiding voelde ze zich meer zelfverzekerd, was ze duidelijker aanwezig voor haar medewerkers en nam ze een steviger positie in richting haar leidinggevende.

Train the trainer voor loopbaanadviseurs

Na een periode waarin ik voor medewerkers van een gemeente een aantal loopbaanoriëntatie workshops gaf, wilden de loopbaanadviseurs van de gemeente de training zelf verzorgen. Voor hen en een aantal collega-loopbaanadviseurs uit een andere organisatie heb ik een leerroute ‘train the trainer’ gemaakt, die bestaat uit een gezamenlijke bijeenkomst van een dag waarop ieder de start en een onderdeel van de echte workshop verzorgde. Daarnaast begeleidde ik iedere adviseur ‘on the job’ bij het zelfstandig geven van de workshop.

Versterken advieskracht interne adviseurs

Voor een kleine uitvoeringsorganisatie bij de overheid heb ik een maatwerkleerroute ontwikkeld voor interne adviseurs (P&O, IT, F&A). In een startbijeenkomst schetste de directeur met behulp van een kort verhaal haar beeld van de interne adviseur. Als kader voor de leerroute verbeeldden twee trainingsacteurs manieren waarop de interactie met interne adviseurs soms (mis)loopt. Met verschillende kleuren wollen draden maakten de deelnemers de complexiteit van de samenwerking tussen de adviseurs en hun klanten inzichtelijk.
Tijdens trainingsdagen in gemixte groepen versterkten we communicatieve- en beïnvloedingsvaardigheden en kregen de deelnemers inzicht in het krachtenveld waarin de adviseur zich bevindt en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen. Succesfactoren waren de gesprekken met echte klanten en opdrachtgevers uit de eigen organisatie en het oefenen met trainingsacteurs.

Leergang voor beginnend leidinggevenden

Voor een ministerie verzorgde ik met twee collega’s een leergang voor beginnend leidinggevenden.
De samenwerking met de opdrachtgever was intensief en de ontwikkeling van het programma was co-creatie. De drie modules stonden in het teken van operationeel leidinggeven, organisatieverandering en persoonlijk leiderschap. In de persoonlijke begeleiding tussen de modules door onderzochten we de belemmeringen die de deelnemers ervaren in hun nieuwe rol als leidinggevende.
Het sterkst waardeerden de deelnemers de betrokken houding van de trainers en de toepasbaarheid van de modules.

Training voor interne adviseurs

Voor een kleine uitvoeringsorganisatie bij de overheid heb ik een maatwerkleerroute ontwikkeld voor interne adviseurs (P&O, IT, F&A). In een startbijeenkomst schetste de directeur met behulp van een kort verhaal haar beeld van de interne adviseur. Als kader voor de leerroute verbeeldden twee trainingsacteurs manieren waarop de interactie met interne adviseurs soms (mis)loopt. Met verschillende kleuren wollen draden maakten de deelnemers de complexiteit van de samenwerking tussen de adviseurs en hun klanten inzichtelijk.
Tijdens trainingsdagen in gemixte groepen versterkten we communicatieve- en beïnvloedingsvaardigheden en kregen de deelnemers inzicht in het krachtenveld waarin de adviseur zich bevindt en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen. Succesfactoren waren de gesprekken met echte klanten en opdrachtgevers uit de eigen organisatie en het oefenen met trainingsacteurs.

Workshop stemexpressie

Voor een groep beginnend leidinggevenden verzorgde ik een avondworkshop stemexpressie. Na een warming up leerde de groep een eenvoudig Afrikaans samenwerkingslied in drie partijen. Lichaamswerk versterkte het contact van de deelnemers met hun rug, een vaak vergeten lichaamsdeel dat belangrijk voor steun en zelfvertrouwen is.
Als afsluiting zongen we een lied waarbij ieder een terugkerende regel solo zong en daarbij uit de groep naar voren stapte. Dit hielp hen ervaren hoe het is om als leidinggevende uit de (veiligheid van de) groep naar voren te stappen en jezelf te laten horen.
De korte nabespreking bracht veel inzichten.

Workshop stemexpressie

Als onderdeel van een managementleergang verzorgde ik een avondworkshop stemexpressie. Na een warming up leerde de groep een eenvoudig Afrikaans samenwerkingslied in drie partijen. Dit deed een beroep op de samenwerking en afstemming. Bovendien maakte het een aantal patronen van de deelnemers inzichtelijk. Lichaamswerk versterkte het contact van de deelnemers met hun rug, een vaak vergeten lichaamsdeel dat belangrijk voor steun en zelfvertrouwen is. Als afsluiting zongen we een lied waarbij ieder een terugkerende regel solo zong en daarbij uit de groep naar voren stapte. Dit hielp hen ervaren hoe het is om als leidinggevende uit de (veiligheid van de) groep naar voren te stappen en jezelf te laten horen. De korte nabespreking bracht veel inzichten.

Druïden

Druïden waren de meesters in de leer, begeleiders van rituelen, filosofen en adviseurs. Pré-Keltische Druïden bouwden in de oudheid steencirkels en aanbaden de natuur in haar vele verschijningen. De Kelten combineerden later de inspirerende esoterische, wiskundige en technische vaardigheden van deze steentijd-mensen met hun eigen flamboyante kunstzinnigheid en traditionele wijsheden, waarna het klassieke Druïdisme ontstond. Behalve het leren kennen en werken met de natuur, was het ontwikkelen van zijn spirituele, intellectuele, emotionele en artistieke elementen een belangrijk doel in het leven van de Druïde.

De barden waren druïden in hun eerste ontwikkelingsfasen. Zij legden in hun werk contact met het verleden en de natuur, werkten met de mythologie en met het erfgoed van hun stam. Ook waren zij zangers en dichters en voerden rituelen uit met visualisatie en meditatie. Daarnaast werkten ze veel met de seizoenen en de vier elementen.

Het symbool met de drie punten
'Awen' is een oud keltisch woord voor inspiratie of essentie, gebruikt door druïden. In de geschiedenis werd dit woord gebruikt om de inspiratie van een getalenteerde, of ‘gifted’ bard, poëet of musicus te beschrijven. De Awen kan vergeleken worden met de klassieke ‘Muze’. Het woord ‘Awen’ betekent ‘blazen’ of ‘bries’ en staat voor de adem van de inspiratie. Bij dit woord hoort een symbool.
Het teken omvat drie stralen in een cirkel:
• de straal van de werking van het vrouwelijke principe
• de straal van de werking van het mannelijke principe
• in het midden de straal van de natuurlijke, balancerende kracht
Alle drie de lijnen vinden hun begin in een bron van inspiratie: de muze. We zouden de drie muzen ook de drie bronnen kunnen noemen, de Muze van de Ziel (het stromende, vrouwelijke principe, water), de Muze van het Hart (het balancerende hart dat zich op het ritme van de natuur der dingen heeft af te stemmen) en de Muze van de Geest (het mannelijke, vuur principe). Het symbool kent een cirkel om de drie stralen met hun bronnen heen.
In je persoonlijke leerpad onderzoek je deze krachten en leer je ze in een nieuwe balans in te zetten.

Druïde leren
Martijn Blom

van de Sande Bakhuyzenlaan 17
2313 SG Leiden

06 13 47 00 15
martijn@druïde-leren.nl
Stemwerk
De mens maakt zich vooral (her)kenbaar door zijn stem. Het toont wie je bent en hoe jij 'in je vel zit'. Stemwerk is het ontsluiten en benutten van de natuurlijke kracht van je stem.
 • Vind je het lastig jezelf te laten horen? Wil je je expressie en invloed versterken, ben je benieuwd welke kracht er in je stem schuil gaat?
 • Ben je trainer of docent en wil je meer bereiken in jouw groepen?
 • Of ben je leidinggevende en wil je je persoonlijk leiderschap en je impact op jouw omgeving vergroten?

 • Stemwerk als individuele begeleiding
  In een coachingstraject werken we met je stem als ingang om je expressie, je overtuigingskracht en daarmee je invloed te versterken. Je ontdekt de natuurlijke kracht in je stem en leert deze in het dagelijks leven in te zetten.

  Stemwerk voor Trainers
  Dit is een intensieve training van 3 dagen waarin trainers en begeleiders leren hun stem beter in te zetten als verbinding tussen zichzelf en de groep. Klik hier voor de flyer.

  Kijk ook op stemwerk.blogspot.nl voor meer informatie en het aanbod.
  content rechts
  Teamtraject
  Teams hebben een eigen dynamiek en daardoor ook de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Ik begeleid het team en de teamleider bij het begrijpen van deze dynamiek en het versterken van de teamontwikkeling om uiteindelijk de taken uit te kunnen voeren en teamdoelen te halen. Instrumenten als Insights Discovery en bijzondere werkvormen zoals muziek zorgen dat een teamtraject een inspirerende beleving is.

  Resultaten van een teamtraject zijn:
 • Vaardig in het omgaan met elkaars verschillen
 • Samen werken aan het gemeenschappelijke doel
 • Gedeelde afspraken over ieders plek in het team en de bijbehorende taken
 • Inzicht in minder bewuste patronen die versterkend of juist belemmerend werken binnen het team

 • Vanuit de 'Kracht van het midden' help ik 'Midden' teams om met elkaar hun invloed aan te wenden om de organisatie verder te ontwikkelen.
  Kijk voor meer informatie op www.krachtvanhetmidden.nl
  Muziek en Stemwerk voor teams
  Het unieke van werken met muziek en stem in een team is dat het zowel spannend als ontspannend is. Spannend omdat ieder zichzelf 'toont' en ontspannend omdat het speels is en energie vrijmaakt. Er zijn vele vormen mogelijk om stem en muziek in te zetten.
  Hieronder schets ik enkele mogelijkheden:

  De Band In deze muzikale workshop onderzoeken jullie hoe je als team optimaal samen klinkt. Jullie leren de onderliggende dynamieken in jullie team kennen en hebben een verbindende ervaring met elkaar. Hoe groots kan dit team klinken? Download de Flyer

  De Dirigent Stap een dag in de huid van een dirigent en leer hoe jij richting geeft, inspireert, meebeweegt en voorgaat. Leer van de feedback van jouw 'orkest' en versterk je persoonlijk leiderschap. Download de Flyer.

  Stemworkshops Door met de eigen stem te werken laat ieder teamlid zichzelf op een bijzondere manier zien en horen. Deelnemers ontdekken kanten van zichzelf en elkaar die ze nog niet kenden. Dit leidt tot meer respect voor ieders eigenheid en unieke bijdrage aan het team. Een voorbeeld

  Wat mij typeert is dat ik mij altijd blijf verwonderen en nieuwsgierig ben naar wat er ontstaat en wat er nog meer mogelijk is. Ik zoek naar nieuwe wegen om uiteindelijk het gestelde (ontwikkel)doel te bereiken. Muziek is een belangrijke muze voor mij, maar ik haal ook veel inspiratie uit de opdrachtgevers en klanten waar ik mee samenwerk.

  Hoe werk ik?
  Ik werk vanuit betrokkenheid, respect en nieuwsgierigheid.

  Betrokken bij de beweging van de deelnemer. Ik ben trots als een deelnemer echte stappen zet in een nieuwe richting.
  Respect voor de complexiteit van het vraagstuk. Vraagstukken zijn nooit eenvoudig, anders had de persoon of de organisatie deze zelf al opgelost.
  Nieuwsgierig naar de wereld van de klant. Ik verdiep me in de praktijk van de klant en geef dit een plek in de begeleiding of programma’s die ik maak.

  Druïde leren
  Martijn Blom

  van de Sande Bakhuyzenlaan 17
  2313 SG Leiden

  06 13 47 00 15
  martijn@druïde-leren.nl